ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.01.2021 р. №1

Про затвердження "Порядку організації
харчування дітей у закладах освіти Фастівської
міської територіальної громади"

У зв’язку із затвердженням Фастівською міською радою, рішення від 23.12.2020р. № 24-ІV-VІІІ, програми «Дитяче харчування на 2021-2022роки», заслухавши інформацію начальника управління освіти про «Порядок організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади, підпорядкованих управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради», керуючись пп.1, п.а. ст.27, п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити «Порядок організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади» (Додається).

2. Рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 20.12.2019 № 639 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у закладах освіти м.Фастова, підпорядкованих управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова М.В.Нетяжук

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від 04.01.2021 №1

Порядок
організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської
міської територіальної громади

Мета: визначення порядку та механізму організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади.

1.Харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади:

організовується у відповідності до: Законів України: «Про публічні закупівлі», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанов Кабінету Міністрів України: від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 05 квітня 2017р. № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 № 242/329, наказу Міністерства охорони здоров’я від 25 вересня 2020р.№2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», рішення Фастівської міської ради від 23.12.2020р. № 24-ІV-VІІІ, Про затвердження програми «Дитяче харчування на 2021-2022роки»:

2.За кошти Фастівської міської територіальної громади організовується харчування вихованців навчально – реабілітаційного центру, вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти, що потребують соціальної підтримки:

2.1.В закладах загальної середньої освітиза кошти Фастівської міської територіальної громади організовується харчування учнів 1-11 класів з числа:

– дітей – сиріт;

– дітей, позбавлених батьківського піклування;

– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

– дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

– дітей батьки, яких безпосередньо беруть участь в операції об’єднаних сил;

– дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,

– дітей батьки, яких отримали поранення під час проведення антитерористичній операції (операції об’єднаних сил);

– дітей з сімей батьки, яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

– дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

-неповнолітніх членів сімей (в т.ч. братів, сестер) військовослужбовців, які загинули лід час антитерористичної операції(операції об’єднаних сил),

– дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

2.2. Для учнів 1-11х класів з числа дітей з багатодітних сімей, оплата за харчування здійснюється з розрахунку: 50% – бюджет Фастівської міської територіальної громади, 50% -батьківська плата.

2.3. В закладах дошкільної освіти закошти Фастівської міської територіальної громади організовується харчування для:

– дітей – сиріт;

– дітей позбавлених батьківського піклування;

– дітей – інвалідів;

– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

– дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в операції об’єднаних сил;

– дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,

– дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

– дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

– дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

– малолітніх членів сімей (в т.ч. братів, сестер) військовослужбовців, які загинули лід час антитерористичної операції(операції об’єднаних сил),

– дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

2.4.Для вихованців закладів дошкільної освіти встановлюються грошові норми харчування: 40% від загальної вартості – бюджет Фастівської міської територіальної громади, 60% від загальної вартості – батьківська плата.

2.5. Для вихованців закладів дошкільної освіти з числа дітей які проживають в багатодітних сім’ях вартість батьківської плати зменшується на 50% і складає 30% від загальної вартості харчування. Фастівська міська територіальна громада відшкодовує 70% вартості харчування дітей зазначеної категорії.

3. 3.Підставою для забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти з числа дітей пільгового контингенту є надання керівнику закладу освіти документів:

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

– заява опікуна (піклувальника);

–документи, що підтверджують статус дитини;

для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

–довідка з управління соціального захисту населення про перебування на обліку та отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах:

–заява батьків або осіб, що їх замінюють.

– довідка закладу освіти про навчання дитини в інклюзивному класі;

для дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в операції об’єднаних сил:

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

– копія довідки про безпосередню участь особи в операції об’єднаних сил;

для дітей батьки, яких отримали пораненняпід час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

– копія довідки про поранення;

для дітей із сімей батьки, яких отримали інвалідність як учасники бойових дій :

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

– копія посвідчення на пільги, встановлені законодавством України для інвалідів учасників бойових дій;

для дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил):

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

– копія посвідчення члена сім’ї загиблого під час проведення бойових дій;

для дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків:

– заява батьків або осіб, що їх замінюють;

– копія посвідчення члена сім’ї загиблого під час виконання службових обов’язків;

для дітей з багатодітних сімей:

– заява батьків,

– копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій:

–заява батьків, або осіб, що їх замінюють,

– копія посвідчення учасника бойових дій.

– для дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

–заява батьків, або осіб, що їх замінюють,

– копія рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради «Про

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних

конфліктів».

–для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб:

– заява батьків, або осіб, що їх замінюють,

–довідка про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

4.Після закінчення строку дії довідки з управління соціального захисту населення про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, в разі її непоновлення, пільга на безкоштовне харчування дітей припиняється.

5.Харчування гарячими обідами учнів 1-11 класів не пільгових категорій здійснюється за батьківські кошти та за позабюджетні кошти.

6. Харчування учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, організованих на базі закладів загальної середньої освіти здійснюється за кошти Фастівської міської територіальної громади та за позабюджетні кошти.

7. Харчування учнів у літніх мовних таборах, організованих на базі закладів загальної середньої освіти здійснюється за кошти батьків та за позабюджетні кошти.

8. Харчування учнів груп подовженого дня в закладах загальної середньої освіти здійснюється за батьківські кошти та за позабюджетні кошти.

9. В закладах дошкільної освіти батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у розмірах, визначених рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради.

10. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції несе керівник закладу освіти.

11. Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради:

11.1 Для організації харчування учнів в закладах освіти міста проводить конкурсні торги на закупівлю продуктів харчування та послуг з організації харчування.

11.2. Вживає заходів спільно з керівниками закладів освіти, щодо ефективних форм обслуговування, які сприяють максимальному залученню учнів закладів загальної середньої освіти до отримання гарячого харчування.

12. Керівники закладів загальної середньої освіти:

12.1.Несуть відповідальність за організацію харчування учнів, додержання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

12.2. Призначають особу, відповідальну за організацію харчування учнів.

12.3. Призначають осіб, на яких покладається обов’язок вести облік та розрахунки за харчування учнів.

12.4. Створюють бракеражну комісію у складі: медичної сестри, відповідальної особи від закладу за організацію харчування учнів, представників батьківської громадськості тощо.

12.5. Забезпечують контроль за витратами енергоносіїв, бюджетних коштів та інших фінансових надходжень.

12.6. Здійснюють контроль за організацією харчування учнів.

12.7. Забезпечують облік документів, що підтверджують правомірність надання пільг.

12.8. Розробляють та затверджують режим роботи їдалень.

12.9.Затверджують графік харчування учнів та доводять до відома класних керівників, учнів, батьків.

12.10.Щоденно підписують меню-розклад.

12.11.Затверджують списки учнів, які мають право на пільгове харчування відповідно до чинного законодавства.

12.12. Забезпечують проведення санітарно-просвітницької роботи серед учнів та батьків щодо гігієнічних вимог харчування, режиму харчування дітей, раціонального харчування, профілактики захворювань, пов’язаних із харчуванням.

12.13.Організовують роботу (лекції, семінари, вікторини, дні здоров’я, дні культурного харчування тощо) із формування навичок культури харчування, етики прийому їжі.

12.14.Забезпечують проведення щоденного вологого прибирання залів шкільних їдалень та харчоблоків (підлоги, меблів) техперсоналом закладів освіти.

12.15.Забезпечують проведення поточного ремонту приміщень, технологічного, холодильного та іншого обладнання, ремонт меблів у шкільних їдальнях, на харчоблоках та підсобних приміщеннях.

13.Керівники закладів дошкільної освіти:

13.1.Несуть відповідальність за організацію харчування вихованців, додержання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

13.2. Забезпечують контроль за веденням документації з організації харчування:

– книг складського обліку продуктів харчування та харчової сировини;

– заявок на продукти харчування та харчову сировину, їх відповідність до двотижневого перспективного меню (щомісячне та тижневе замовлення);

-документів про відповідність продуктів харчування та харчової сировини, які підтверджують їх якість, журналу бракеражу продуктів харчування та харчової сировини;

– журналом обліку відходів;

– виконанням наказів про організацію харчування, призначення відповідальних осіб, призначенням бракеражної комісії, станом харчування у навчальному закладі за звітний період (квартал, півріччя, рік), запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням вихованців;

– наявністю та відповідністю вимогам журналів: щоденного відвідування дітей (у медичної сестри); здоров’я працівників харчоблоку; реєстрації вступного і повторних інструктажів з охорони праці; медичних книжок працівників, виконання натуральних норм харчування, вартість харчування однієї дитини в день; відсоток, який сплачують батьки за харчування (рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради);

–за дотриманням умов та терміну зберігання продуктів та харчової сировини;

– за організацією харчування дітей у групах (сервірування, дотримання графіку, наявність посуду);

– за наявністю щоденного меню – розкладу; двотижневого перспективного меню; технологічних карт приготування страв на харчоблоці відповідно до щоденного меню-розкладу; бракеражу готової продукції; добових проб на харчоблоці; графіка видачі їжі з харчоблоку та денного меню з зазначенням виходу кожної страви.

13.3. Забезпечують облік документів, що підтверджують можливість надання пільг на оплату вартості харчування..

13.4. Організовують проведення щоденного вологого прибирання групових кімнат та харчоблоків (підлоги, меблів) техперсоналом.

13.5. Проводять поточний ремонт приміщень, забезпечують поточний ремонт та заміну технологічного, холодильного та іншого обладнання, проводять ремонт на харчоблоках та підсобних приміщеннях

Керуючий справами Л.О.Тхоржевська

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 04.01.2021 р. №2

Про організацію харчування дітей в
закладах дошкільної освіти Фастівської міської
територіальної громади та Фастівському
навчально - реабілітаційному центрі у 2021 році.

На виконання частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 3 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з міською програмою «Дитяче харчування на 2021-2022 роки» затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020 року № 24-ІV-VІІІ, комплексною Програмою Фастівської міської територіальної громади з соціальної підтримки учасників бойових дій, сімей загиблих ветеранів війни та вшанування їх подвигу на 2021 – 2023 роки, затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020року № 9-ІV-VІІІ, Порядком організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади, керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет вирішив:

1. Організувати з 01.01.2021р. раціональне збалансоване харчування дітей в закладах дошкільної освіти Фастівської міської територіальної громади та у Фастівському навчально-реабілітаційному центрі.

2. Встановити, що плата за харчування дітей в закладах дошкільної освіти вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, на розрахунковий рахунок управління освіти. Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати у встановлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75днів), плата з батьків не справляється).

3. Встановити, що для вихованців закладів дошкільної освіти:

3.1. У групах з 10,5-годиннимта 12-годинним перебуванням вартість харчування становить 25.00.грн; з розрахунку: 10.00.грн. бюджет Фастівської міської територіальної громади (40% від загальної вартості) та 15.00.грн. – батьківська плата (60% від загальної вартості);

3.2. У групах з 24 – годинним перебуванням вартість харчування становить 28.00 грн.; з розрахунку: 11.20 грн. – бюджет Фастівської міської територіальної громади (40% від загальної вартості) та 16.80 грн. – батьківська плата (60% від загальної вартості).

4.Встановити, що для вихованців Фастівського навчально – реабілітаційного центру вартість харчування становить 28.00 грн. – 100% бюджет Фастівської міської територіальної громади.

5. Встановити, що плата за харчування не справляється (100% оплачується з бюджету Фастівської міської територіальної громади) для:

– дітей – сиріт;

– дітей позбавлених батьківського піклування;

– дітей – інвалідів;

– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

– дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в операції об’єднаних сил;

– дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,

– дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

– дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

– дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

-малолітніх членів сімей (в т.ч. братів, сестер) військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції(операції об’єднаних сил),

– дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

5.2. Для вихованців закладів дошкільної освіти з числа дітей які проживають в багатодітних сім’ях вартість батьківської плати зменшується на 50% і складає 30% від загальної вартості харчування. Фастівська міська територіальна громада відшкодовує 70% вартості харчування дітей зазначеної категорії.

6. Оплату комунальних послуг здійснювати за кошти бюджету Фастівської міської територіальної громади.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова М.В.Нетяжук

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
від 05.01.2021 р. № 06 - од

Про організацію харчування дітей в
закладах дошкільної освіти Фастівської міської
територіальної громади та Фастівському
навчально - реабілітаційному центрі у 2021 році.

На виконання частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 3 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з міською програмою «Дитяче харчування на 2021-2022 роки» затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020року №24-ІV-VІІІ, «Комплексною Програмою Фастівської міської територіальної громади з соціальної підтримки учасників бойових дій, сімей загиблих ветеранів війни та вшанування їх подвигу на 2021 – 2023 роки», затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020року № 9-ІV-VІІІ, рішеннями виконавчого комітету Фастівської міської ради від 04.01.2021 № 1 «Про затвердження «Порядку організації харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади»» та від 04.01.2021 № 2 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Фастівської міської територіальної громади та Фастівському навчально-реабілітаційному центрі у 2021 році»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати з 01.01.2021р. раціональне збалансоване харчування дітей в закладах дошкільної освіти Фастівської міської територіальної громади та у Фастівському навчально-реабілітаційному центрі.

2. Встановити, що плата за харчування дітей в закладах дошкільної освіти вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, на розрахунковий рахунок управління освіти. Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати у встановлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75днів), плата з батьків не справляється).

3. Встановити, що для вихованців закладів дошкільної освіти:

3.1. У групах з 10,5-годинним та 12-годинним перебуванням вартість харчування становить 25.00.грн; з розрахунку: 10.00.грн.- бюджет Фастівської міської територіальної громади (40% від загальної вартості) та 15.00.грн. – батьківська плата (60% від загальної вартості);

3.2. У групах з 24 - годинним перебуванням вартість харчування становить 28.00 грн.; з розрахунку: 11.20 грн. – бюджет Фастівської міської територіальної громади (40% від загальної вартості) та 16.80 грн. – батьківська плата (60% від загальної вартості).

4.Встановити, що для вихованців Фастівського навчально – реабілітаційного центру вартість харчування становить 28.00.грн. - 100% бюджет Фастівської міської територіальної громади.

5. Встановити, що плата за харчування не справляється (100% оплачується з бюджету Фастівської міської територіальної громади) для:

- дітей – сиріт;

- дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей – інвалідів;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь в операції об»єднаних сил;

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції (операції об»єднаних сил);

- дітей з сімей, батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (операції об»єднаних сил);

- малолітніх членів сімей (в т.ч. братів, сестер) військовослужбовців, які загинули лід час антитерористичної операції (операції об»єднаних сил),

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

5.1. Для вихованців закладів дошкільної освіти з числа дітей які проживають у багатодітних сім»ях вартість батьківської плати зменшується на 50% і складає 30% від загальної вартості харчування. Фастівська міська територіальна громада відшкодовує 70% вартості харчування дітей зазначеної категорії.

6. Керівникам закладів дошкільної освіти:

6.1. Призначити відповідального за організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти та навчально-реабілітаційному центрі.

6.2. Відповідальність за організацію раціонального та якісного харчування дітей та за своєчасне надходження батьківської плати покласти на керівників закладів дошкільної освіти.

6.3. Харчування здійснювати за перспективним двотижневим меню та меню-розкладом, погодженим з управлінням Держпродспоживслужби у Фастівському районі.

6.4. Встановити постійний контроль за дотриманням перспективного меню, натуральних норм харчування, технологією приготування страв та веденням відповідної документації.

6.5. Забезпечити виконання посадових обов'язків працівниками, які відповідають за організацію харчування в закладах дошкільної освіти та навчально-реабілітаційному центрі.

6.6. Здійснювати постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом харчоблоків та дотримання особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію харчування.

6.7. Здійснювати постійний контроль за порядком організації прийому, зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини.

6.8. Не допускати прийом продуктів харчування в закладах освіти без супроводжуючих документів, які засвідчують їх походження та якість (сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

6.9. У разі відсутності продуктів (невчасного завезення) дозволити кухарю робити заміну страв з переліку, який надається перспективним меню.

6.10. Вжити заходів щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

7. Головному бухгалтеру управління освіти Антонюк А.А. забезпечити:

7.1.Фінансування видатків за спожиті продукти харчування в межах виділених бюджетних асигнувань.

7.2. Контроль за використанням бюджетних коштів та коштів, залучених як батьківська плата за організацію харчування дітей відповідно до затверджених грошових норм харчування.

8.Централізованій бухгалтерії управління освіти (ДорошенкоТ.А.,
Мельник Н.С., Стібель Л.В.):

8.1. Щомісяця проводити моніторинг цін на продукти харчування та
проводити аналіз стану виконання договорів на закупівлю продуктів харчування і послуги з організації харчування в закладах дошкільної освіти та навчально - реабілітаційному центрі.

8.2. Здійснювати нарахування батьківської плати та забезпечувати контроль за своєчасною оплатою за організацію харчування дітей.

9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління освіти І.А.Вдовенко

З наказом ознайомлені:

І.А. Вдовенко
А.А. Антонюк
Л.В. Стібель
Т.А. Дорошенко
Л.М. Дпниленко

Надіслано:
Керівникам закладів дошкільної освіти,
керівнику навчально - реабілітаційного центру

Наказ № 21 - од
Про внесення змін до наказу управління освіти від 05.01.2021 р. №06 - од "Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Фастівської міської територіальної громади та Фастівському навчально-реабілітаційному центру у 2021 р."

/Files/images/21-од.jpg /Files/images/21-од 2 л.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 557

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.