ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ


Тарабріна Олена Вікторівна

/Files/images/14.JPG

«Щоб дати дитині іскорку знань,педагогові потрібно ввібрати ціле море світла» В.О.Сухомлинський

ОСОБИСТИЙ БЛОГ

Методична робота в ЗДО - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
 • підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
 • діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
 • допомога педагогам в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації;
 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • участь і організація семінарів, конференцій, майстер класів;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
 • методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Завдання методичної служби закладу дошкільної освіти відносно окремих педагогів:

 • підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
 • вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
 • мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
 • створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
 • підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
 • формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
 • вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
 • підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
 • інформаційне забезпечення педагогів.

Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом:

 • узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
 • збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
 • сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
 • робота з батьками;
 • організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
 • використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
 • створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
 • організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

Структура методичної роботи в ЗДО

Основні напрями діяльності
Педагоги ЗДО
Мета: підвищення рівня професійної компетентності
Вихованці
Мета:розвиток якостей особистісного зростання дошкільника
Батьки і громадськість
Мета: інтеграція родинного і суспільного виховання

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу на 2020 – 2021 н. р.

1. Вивчення та впровадження дистанційної форми спілкування з дітьми та батьками.

2.Вдосконалення співпраці ЗДО та ЗОШ з формування комунікативно-мовленнєвої та англомовної компетенції старших дошкільників.

3.Національно - патріотичне виховання дошкільників як засіб виховання громадянина-патріота України.

4. Інтеграція суспільного та родинного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності дитини.

Впровадження інноваційних технологій в ЗДО № 2 «Ромашка»

1. Інтеграція сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній процес ЗДО.
2. Формування природничих знань й мовленнєвої компетенції старших дошкільників засобами моделювання та художнього слова.
3. STREAM-.освіта як новий інтегрований підхід до навчання та виховання дітей дошкільного віку.
4. Використання інноваційних технологій у формуванні духовних цінностей та морально-етичних норм старших дошкільників.
5. Розвиток рухової сфери засобами логоритміки у дітей логопатів.
6. Інформаційно-комунікативні технології як засіб інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.
7. Формування в дошкільників основ екологічно-економічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку.
8.Використання здоров̕язбережувальних технологій в роботі з дошкільниками.


Кiлькiсть переглядiв: 1384

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.