Інноваційні педагогічні технологія в роботі сучасного ДНЗ

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є упровадження в навчальний процес ДНЗ інноваційних педагогічних технологій і методів.

Інновації - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вихователя і вихованця. Інновації є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих колективів.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є:
· Його відкритість майбутньому;
· Здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей;
· Налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

При впровадженні інновацій використовують технології. В українському педагогічному словнику подане наступне тлумачення поняття «педагогічна технологія» - це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти.

Впровадження інноваційних технологій є значущим та актуальним для виховання і розвитку дітей дошкільного віку, а саме:
- Забезпечують умови розвитку особистості;
- Здійснюють її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку;
- Розвивають пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях.

/Files/images/Рисунок4.png

Педагоги нашого дошкільного закладу використовують наступні інноваційні технології:

Картка інноваційної технології:

Використання інноваційних технологій у формуванні духовних цінностей та морально-етичних норм старших дошкільників.
(впроваджує вихователь старшої логопедичної групи «Перлинки» Тиховська Т.Г.)

Суть технології:
- виховання гуманістичних рис у дошкільників;
- формування соціальної відповідальності та вміння відчувати, розуміти себе та інших людей;
- використовуючи інноваційні технології сприяти розвитку мотиваційної сфери та засвоєнню морально-етичних норм у дітей.

Картка інноваційної технології:

Інформаційно-комунікативні технології як засіб інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.
(впроваджує вихователь старшої групи «Дзвоник» Бондаренко С.А.,)

Суть технології:
- розвиток дрібної моторики рук, пам'яті, уваги, логічного мислення та зорово-моторної координації у дітей;
- навчання вмінню класифікувати й узагальнювати,аналітично мислити в нестандартній ситуації, досягати своєї мети, удосконалювати інтелектуальні навички дітей.

/Files/images/motivaciya.jpg

Картка інноваційної технології:

Формування основ англомовної комунікативної компетенції старших дошкільників.
(впроваджує вихователь старшої групи «Бджілка» Савченко В.В.)

Суть технології:
- формувати мотивацію дітей до вивчення англійської мови;
- розвивати комунікативні здібності і бажання використовувати англійську мову як засіб спілкування;

Картка інноваційної технології:

Впровадження освітньої розвиваючої технології «Радість розвитку»
(автор Т. Піроженко)
(впроваджують вихователь-методист Горчинська Т.С., Грідіна С.О. вихователь молодшої групи «Соняшники»)

Суть технології:
- взаємодія дорослого з дитиною, що спрямована на розвиток творчої активності дітей у всіх дитячих видах діяльності;
- забезпечення емоційного комфорту та своєчасний розвиток здібностей (комунікативних, інтелектуальних, вольових)дітей;
- організація освітньо-виховного процесу на забезпечення різнобічного, вільного та творчого розвитку особистості дитини.

/Files/images/0_85f3c_48c9559e_XL.jpg

Картка інноваційної технології:

Конструктор LEGOяк засіб розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку(автор Пеккер Т.В.)
( впроваджує вихователь старшої групи «Дзвоник» Тарабріна О.В.,)

Суть технології:
- розвиток у дитини образного й елементів наочного мислення;
- формування уявлення про цілісні образи предметів навколишнього світу;
- сприймання та відтворення просторових співвідношень між предметами та частинами предметів;
- розширення словника, збагачення дитячого мовлення;
- розвиток і вдосконалення зорово-моторної координації;
- оволодіння прийомами виконання практичної діяльності;
- моральне виховання дітей.

/Files/images/501.jpg

Картка інноваційної технології:

Подолання порушень мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами логоритміки.
(впроваджує вчитель-логопед Шуляк В.В.)

Суть методики:
- подолання у дітей-логопатів мовленнєвих порушень шляхом розвитку, виховання й корекції рухової сфери в поєднанні зі словом і музикою, сприяння розвитку їхньої загальної музикальності й культури рухів.

/Files/images/102886885_3265567_19194785.jpg

Картка інноваційної технології:

Бінарне психолого-логопедичне обстеження дітей середнього дошкільного віку
(впроваджує практичний психолог Бутмарчук С.В., вчитель-логопед Шуляк В.В.)

Мета:
- визначення стану розвитку психічних процесів та рівня порушень мовленнєвого розвитку з метою організації ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у спеціальних групах ДНЗ

/Files/images/0_5dc54_5b3f6c5f_L.jpg.png

Картка інноваційної технології:

Використання казок В.О.Сухомлинського в театралізованій діяльності (автор Л. Макаренко)
(впроваджує музичний керівник Морозова А.В.)

Мета:

 • залучати дітей до театралізованої діяльності;
 • розвивати образи сприймання світу, логічне мовлення за допомогою казок В.О.Сухомлинського;
 • створити умови для розвитку особистостей і творчої самореалізації кожної дитини;
 • використовувати засоби мовлення, міміки, жестів, рухів, танцю, співу;
 • співпереживання героєм сюжету;
 • оцінювати свої вчинки та вчинки ровесників, порівнюючи з вчинками персонажів казок.

/Files/images/information_items_30062.jpg

Картка інновації:

«Використання казкотерапії в роботі практичного психолога ДНЗ»(автори: відомі закордонні та вітчизняні психологи)
(впроваджує практичний психолог ДНЗ Бутмарчук С.В.)

Мета:

Казкотерапія – це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом.

Казкотерапія сприяє розвитку у дошкільників:

 • активності;
 • самостійності;
 • емоційності;
 • творчості;
 • зв’язного мовлення.

/Files/images/kazkoviy_svt/original.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 3403

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.